เชิญชวนร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย เรื่อง “เส้นทาง-ถนนปลอดภัยของนักเรียน”

กลุ่มเด็กที่ไปโรงเรียนหรือสถานที่ต่าง ๆ ด้วยการเดินบนทางเท้ามีความเสี่ยงถูกรถชนสูง แต่ละปีมีเด็กเสียชีวิตมากกว่า 100 รายและบาดเจ็บอีกจำนวนมาก จากปัญหาไม่มีทางเท้าให้เดินได้ ทางเท้ายังมีรถมอเตอร์ไซด์ขับไปมา มีร้านค้าหาบเร่ตั้งวาง หรือมีฝาท่อถูกเปิดทิ้งไว้ ฯ ทางเท้ามีความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน  

ถนนและทางเท้าที่มีความปลอดภัยควรมีความสำคัญและลักษณะอย่างไร?  โรงเรียนจัดการความเสี่ยงถนนรอบและในโรงเรียนอย่างไร รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนได้เรียนรู้และมีความปลอดภัยจากการเดินบนทางเท้าได้อย่างไร?

เชิญชวนร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย เรื่อง “เส้นทาง-ถนนปลอดภัยของนักเรียน”

สนใจสมัคร/ลงทะเบียนได้ตามที่แจ้งในโปสเตอร์

- การเรียนรู้ผ่าน Zoom และ FB Live ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย -

 

 

หมวดหมู่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง