กรมควบคุมโรค เตือน! อุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาระวังฮีทสโตรก

อย่าชะล่าใจ อุณหภูมิสูงกว่า 40 องศา ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อระวังฮีทสโตรกในช่วงเทศกาลสงกรานต์

หมวดหมู่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง