ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการวันไตโลก (Word Kidney Day) ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Kidney Health for All - Advancing Equitable Access to Care and Optimal Medication Practice

“ครอบคลุมทุกสิทธิ์ พิชิตโรคไต ใส่ใจการใช้ยา”

หมวดหมู่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง