ขอเชิญชวนหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องโรคอ้วน ปี พ.ศ. 2567

ขอเชิญชวนหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องโรคอ้วน ปี พ.ศ. 2567

โดยให้หน่วยงานของท่านร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องโรคอ้วน ปี พ.ศ. 2567
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือจัดกิจกรรมโดยหน่วยงานของท่าน
พร้อมเผยแพร่ภาพกิจกรรมภายใต้คำขวัญของสหพันธ์โรคอ้วนโลก
“โรคอ้วน เลิกอ้วน คุยกันได้ (Let’s Talk About Obesity and …)” และติดแฮชแท็ก

หมวดหมู่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง