อากาศร้อน ระวัง! อาหารบูดง่าย เลี่ยงเมนูกะทิ อาหารปรุงสุกๆ ดิบๆ

ในช่วงอากาศร้อน ประเทศไทยมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นสูงมาก ซึ่งอาจทำให้เชื้อโรคและแบคทีเรียต่างๆ ที่สะสมอยู่ในอาหารเจริญเติบโตและเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้อาหารบูดเสียง่ายและเชื้อโรคเจริญขยายจำนวนได้ง่ายที่สุด โดยเฉพาะเมนูที่มีกะทิเป็นส่วนประกอบและอาหารประเภทยำ ปรุงสุกๆ ดิบๆ เช่น ลาบ ก้อย พล่า ฯลฯ หรือที่มีฟองอากาศ กลิ่นเหม็นบูด รสชาติเปรี้ยวผิดปกติ

แนะควรนำอาหารมาอุ่นให้เดือดก่อนรับประทานอาหาร หากอาหารที่อุ่นไม่ได้ให้ทำในปริมาณที่พอรับประทานแต่ละมื้อ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีกะทิเป็นส่วนประกอบและเมนูที่ไม่ผ่านการทำให้สุกด้วยความร้อนหรือปรุงสุกๆ ดิบๆ สังเกตสภาพอาหารก่อนรับประทานทุกครั้ง 

ส่วนน้ำดื่มเลือกน้ำดื่มบรรจุขวดที่ได้มาตรฐานน้ำบริโภค และมี อย. และ เลือกน้ำแข็งที่ผลิตเพื่อการบริโภคและได้มาตรฐานรับรอง GMP และ อย. เท่านั้น

หมวดหมู่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง