Princess Health Award 2024

Princess Health Award โดยกรมอนามัย ขอเชิญชวนบุคคล และองค์กรทุกท่าน สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่น ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 20 มีนาคม 2567 ❕❕

สามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร

ได้ที่ลิงค์ https://bit.ly/42vVBd4

หมวดหมู่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง