ขอเชิญเครือข่ายพันธมิตรศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ร่วมเรียนรู้ในเวที “รู้จักรู้ใช้ให้ Tiktok ร่วมสร้างสุขภาวะ”

ขอเชิญเครือข่ายพันธมิตรศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ร่วมเรียนรู้ในเวที “รู้จักรู้ใช้ให้ Tiktok ร่วมสร้างสุขภาวะ”

วันที่ 21 มีนาคม 2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting

หมวดหมู่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง