รับชมเทปบันทึกภาพ การอบรมพัฒนาทักษะการผลิตสื่อสุขภาวะในรูปแบบ Digital Media

เทปบันทึกภาพการอบรม หลักสูตรที่ 1 Infographic
วันที่ 3 เมษายน 2567

Link https://youtu.be/mBUXl14x-Ig 

 

เทปบันทึกภาพการอบรม หลักสูตรที่ 2 GIF Animation
วันที่ 8 พฤษภาคม 2567

Link https://youtu.be/3_6mBAuVtyo?si=2FgckMtxqqnrzcQNเทปบันทึกภาพการอบรม หลักสูตรที่ 3 Clip Video
วันที่ 5 มิถุนายน 2567

Link https://youtu.be/SnP6arrsQ7E

 

หมวดหมู่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง