เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น/โหวต

Co-creation platform v102 ทดลองสื่อของ "ภาคใต้"

Co-creation platform v102 ทดลองสื่อของ "ภาคใต้"

254
27 พ.ค. 65 - 03:28

18 ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

จัดทำโดย

อัจฉราพร จันทรังษี

นูรมา อัลฟาตะห์

( TK PARK YALA )

ความคิดเห็นที่ 2


ศว.นราธิวาส

นางสายรอยฮัน มามะ

26 พ.ค. 65 - 23:35

ความคิดเห็นที่ 3

กรณ์พิทักษ์ สขจ.ภูเก็ต

ความคิดเห็นที่ 4

fatimah lengha

ศูนยวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

26 พ.ค. 65 - 23:27

ความคิดเห็นที่ 5

นายชนินกร รัดไว้ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

นายวัทธิกร แดงแต้ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

26 พ.ค. 65 - 23:27

ความคิดเห็นที่ 6

ขออนุญาตแก้ค่ะ

ปัญณภัทร อนันต์ชื่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

ความคิดเห็นที่ 7

นายเอกรัฐ ชูรักษ์ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส concept คือ สุขภาพจิต/การนอนหลับไม่ตรงเวลา มัวสนใจกับการทำกิจกรรมอื่น ๆ มากเกินไป จนละเลยการนอน จัดทำโดย นักศึีกษา ปวส.2 นายเอกรัฐ ชูรักษ์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาสโดย เอกรัฐ ชูรักษ์

ความคิดเห็นที่ 8

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส โดย นางสาวซูไฮณี ตันหยงวารี และนางสาวลักขณา เส้งสีแดง

ความคิดเห็นที่ 9

พัชรพร พรหมเกิด (มุก)

PK Park Phuket

ความคิดเห็นที่ 10

กัญยวีย์ ใจประโชติ (จูน) PK park Phuket

ความคิดเห็นที่ 11

นางสาวปัญณภัทร อนันต์ชื่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

ความคิดเห็นที่ 12


นางสาวณาซูลา มะนา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

26 พ.ค. 65 - 22:54

ความคิดเห็นที่ 13

นายอนันต์ มูดอ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

concept คือ สุภาพจิตของนักเรียน/นักศึกษาในช่วงเรียนออนไลน์ (โควิด-19) มีทั้งแรงกดดันจากตัวเองและครอบครัว

จัดทำโดย นักศึีกษา ปวส.2 นายอนันต์ มูดอ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส


26 พ.ค. 65 - 22:52

ความคิดเห็นที่ 14

สุมาลี วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

ความคิดเห็นที่ 15

นางสาวฮานีซะห์ เจ๊ะโก๊ะ TK Park Yala

ความคิดเห็นที่ 16

นายเพาซัน ดีแม

หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

ความคิดเห็นที่ 17

นายอาเรฟ หะยีดือเร๊ะ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

ความคิดเห็นที่ 18

โฟสต์ผลงาน แนะนำตัว ชื่อ และหน่วยงาน

26 พ.ค. 65 - 20:29