เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น/โหวต

Co-creation platform v102 ทดลองสื่อของ "ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"

233
24 พ.ค. 65 - 01:15

24 ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

นางสาวจิรภัทร ศรีสามารถ

ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ความคิดเห็นที่ 2

ทำจากไอแพต ณัฐคณิต ศิริกิจ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ความคิดเห็นที่ 3

ณัฐคณิต ศิริกิจ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ความคิดเห็นที่ 4

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม

นางสาวฑิตาพร ฝ่ายอินทร์

นางสาวเอมิกา พิลาสุข

ความคิดเห็นที่ 5

สปสช. เขต 7 ขอนแก่น

ความคิดเห็นที่ 6

แต้ม อรัญญา ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด

ความคิดเห็นที่ 7

ItsMax Reru101 Wacharaporm

23 พ.ค. 65 - 22:50

ความคิดเห็นที่ 8

จิรนันท์ / นภา ศว.นครพนม

ความคิดเห็นที่ 9

เชษฐพัฒน์/ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด

ความคิดเห็นที่ 10


นางสาวธิตินัดดา ผดุงสันต์

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
ความคิดเห็นที่ 11

ฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็ม3 ลดอัตรา การเสียชีวิต 41 เท่า

สามารถเข้ารับวัคซีนโควิด 19 ได้ทุวัน ณ สโมสรนายทหารมณฑลทหารบกที่ 27

สอบถามเพิ่มเติม โทร 043 518200 ต่อ 7174 , 7175นายวิทวุฒิ บุตรกำพี้ นักประชาสัมพันธ์ และทีม

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด


ความคิดเห็นที่ 12

นายสุรัติ คัดถาวร ศว.ร้อยเอ็ด

ความคิดเห็นที่ 13

จิรนันท์ ตั๋นเต๋ ศว.นครพนม

ความคิดเห็นที่ 14

กัลยาณี อาชาสันติสุข งานคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.ร้อยเอ็ด

ความคิดเห็นที่ 15

นายพงษ์ศักดิ์ ดอนขวา ศว.นครพนม

ความคิดเห็นที่ 16

จัดทำโดยนางสาวทิพย์เกษร สุโคตร และนางสาวศศิธร ศิริ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี

ความคิดเห็นที่ 17

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม

นางสาวเอมิกา พิลาสุข

นางสาวฑิตาพร ฝ่ายอินทร์

ความคิดเห็นที่ 18


ศิริพร เวียงแก

วรนิษฐา ธรรมเจริญ

อุทยานการเรียนรู้เทศบาลนครอุดรธานีความคิดเห็นที่ 19

วรัฏฐา จุลบุรมย์

อุทยานการเรียนรู้เทศบาลนครอุดรธานี


ความคิดเห็นที่ 20


นายอดิศร ราาชิต ม.อุบล

นายธนัท โบ้บสูงเนิน ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯโคราช

23 พ.ค. 65 - 22:33

ความคิดเห็นที่ 21

นางสาวปิยะนันท์ พวงพี่

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
ความคิดเห็นที่ 22

นายจักรภพ สายสุยะ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

ความคิดเห็นที่ 23

นายเจษฎา โพรัง

นางสาววิภาดา แสงทอง

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี

23 พ.ค. 65 - 22:27

ความคิดเห็นที่ 24

นายชาญวิทย์ จันทร์คำ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด