เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น/โหวต

ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพในสถานพยาบาลอย่างบูรณาการ"

ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพในสถานพยาบาลอย่างบูรณาการ"
ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ณ ห้อง RAINBOW 1 ชั้น 17 โรงแรมใบหยกสกาย

.

ลงทะเบียนฟรี

628
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข - กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
17 พ.ค. 67 - 11:16