เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น/โหวต

คู่มือดูแลสุขภาพ “สำหรับผู้ป่วยธาลัสซีเมีย”

เนื่องจากวันที่ 8 พฤษภาคมของทุกปี เป็น “วันธาลัสซีเมียโลก” (World Thalassemia Day)

องค์การอนามัยโลก (WHO) รณรงค์ให้เห็นถึงความสำคัญในการลดอุบัติการณ์ของเด็กที่ป่วยเป็นโรค และเพื่อกระตุ้นให้ทุกประเทศได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันโรคธาลัสซีเมีย ซึ่งสามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปยังบุตรได้ 

ที่มาคู่มือดูแลสุขภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

#วันธาลัสซีเมียโลก #องค์การเภสัชกรรม #GPO #TrustandPride

628
รสสุคนธ์ ลิ้มสุวรรณเกสร - องค์การเภสัชกรรม
16 พ.ค. 67 - 12:06

1 ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

คู่มือ

รสสุคนธ์ ลิ้มสุวรรณเกสร - องค์การเภสัชกรรม
16 พ.ค. 67 - 19:06