เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น/โหวต

ฝุ่นละออง PM2.5 มาจากไหน?

ฝุ่นละออง PM2.5 มาจากไหน?
ฝุ่น PM 2.5 (Particle Matter) หมายถึง ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ฝุ่นชนิดนี้ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพราะสามารถเดินทางผ่านระบบหายใจเข้าสู่ปอดและกระแสเลือดได้ง่าย เพิ่มโอกาสเกิดโรคหัวใจและโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ
.
ฝุ่น สามารถแบ่งออกได้ 2 ชนิด คือ
1. ฝุ่นที่เกิดตามธรรมชาติ ได้แก่ สภาพภูมิอากาศ
2. ฝุ่นที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ได้แก่ ไฟป่า การจราจร โรงงานอุตสาหกรรม การเผาขยะ การก่อสร้าง การสูบบุหรี่
.
ดูแลตัวเองอย่างไร ให้ปลอดภัยจาก P.M 2.5
1.สวมหน้ากากอนามัย
2.หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้ง
3.งดการเผา
4.หมั่นทำความสะอาดพัดลม เครื่องปรับอากาศ
แหล่งที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

83
ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษานครพนม - ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม
26 มี.ค. 67 - 13:02