เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น/โหวต

การบริหารกายของสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

https://www.youtube.com/watch?v=YuqFKg2Pz0c&t=133s

กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
สนับสุนให้คนไทยสุขภาพดี ด้วยการมีกิจกรรมทางกาย

ติดต่อขอรับ สิ่งพิมพ์ หนังสือ สือประชาสัมพันธ์ วีดีทัศน์ ได้ฟรี
สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-590-4582