เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น/โหวต

“อาชีพในชุมชนของฉัน”

เชิญชวนผู้ที่สนใจ #เข้าร่วมประกวดคลิปสั้น ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook เพื่อนำเสนออาชีพที่โดดเด่นในจังหวัดยะลา
ในหัวข้อ การจ้างงานในจังหวัดยะลาผ่านมุมมองของเยาวชน
(Employment in Yala through the eyes of youth)
“อาชีพในชุมชนของฉัน”
(อาทิเช่น อาชีพที่น่าสนใจ อาชีพที่มีเอกลักษณ์ และอาชีพที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นต้น)

</div>

        <div class=
139