เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น/โหวต

บุหรี่เลิกได้

28 ตุลาคม 2566 ทีม "คลินิกฟ้าใส" เลิกบุหรี่ และทีม Stroke (หลอดเลือดสมอง)ของรพ.น่าน ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานต่อ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ในโอกาสเยี่ยมชมบู๊ท ในงานวิ่งแสงนำใจฯ สนามจังหวัดน่าน
> รมว. ปลัดกระทรวง ที่ปรึกษา รมว. ให้ความสนใจสอบถาม และใช้เวลานานเป็นพิเศษที่บู๊ทนี้ โดยได้นำสื่อของสสส.ไปใช้เพื่อสร้างความรอบรู้ที่เข้าถึงง่าย ต่อผู้มาร่วมกิจกรรมจำนวนมากกว่า 1,000 คน