เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น/โหวต

เตือน..ไข้หวัดใหญ่ระบาด

ช่วงนี้เป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านฤดูกาลจากหน้าฝนสู่หน้าหนาว อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย กลางวันร้อน กลางคืนหนาว บางวันยังมีฝนตก แดดออกสลับกัน หากไม่ดูแล ใส่ใจสุขภาพ อาจก่อให้เกิดโรคภัย ไข้เจ็บ ทั้งกับตนเองและกับคนในครอบครัวได้ สามารถมีโอกาสป่วยได้ทุกคน ทุกวัย 1 ในโรคที่มักพบได้ในช่วงการเปลี่ยนผ่านนี้คือ โรคไข้หวัดใหญ่ สาเหตุหลักๆ เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza virus) จำแนกได้  ชนิดพบวมากที่สุดคือชนิด A(H1N1) (H3N2) และรองลงมาคือชนิด B และ C การแพร่ติดต่อโดยการไอ หรือจามรดกัน การสัมผัสสิ่งของ เครื่องใช้ร่วมกัน โดยเชื้อไวรัสจะเข้าสู่ร่างกายทาง จมูก ตา ปาก แนวทางการป้องกัน คือ ปิดปาก ปิดจมูกเมื่อมีการไอ จาม หมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ เจลทำความสะอาดมือ หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วย และหยุดเรียน หยุดทำงาน หยุดกิจกรรมในสถานที่แอออัดเมื่อเจ็บป่วย หากเป็นแล้วไม่ทุเลาควรพบแพทย์ เกร็ดความรู้ดีดีที่สามารถเข้าอ่านเพิ่มเติมได้ที่เพจ facebook ศรรภ.ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี

123