เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น/โหวต

"เวทีเรียนรู้ ทดลองใช้ Co-Creation Platform" สกร. นครสวรรค์


366
19 ก.ย. 66 - 15:24

121 ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=1&share=pncRAUomvrมาลี สกร.หนองบัว

ความคิดเห็นที่ 2

ความคิดเห็นที่ 3

เห

นางสาววารุณี ศรีสงคราม สกร.อำเภอโกรกพระ

ความคิดเห็นที่ 4

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=23&share=OwjvQtxEX5

ครูพรทิพย์ สกร.หนองบัว

ความคิดเห็นที่ 5

ความคิดเห็นที่ 6

นายวรวงศ์ ขลิบปั้น ตากฟ้า

ความคิดเห็นที่ 7

ความคิดเห็นที่ 8

สกร.อ.หนองบัว ครูดุษณี

ความคิดเห็นที่ 9

ความคิดเห็นที่ 10

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=24&share=3VK

FJjiqW5


Hatairat ร.ร.ผู้ใหญ่ยุวบัณฑิต

ความคิดเห็นที่ 11


ความคิดเห็นที่ 12

ความคิดเห็นที่ 13

สกร.ชุมแสง

ความคิดเห็นที่ 14

นายประชา เอื้องสัจจะ

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=23&share=wa946Fh7RA

ความคิดเห็นที่ 15

สกร.อ.ชุมแสง ครูนกเยา

ความคิดเห็นที่ 16

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชุมแสง นางสาวพัชรีพร ยอดหนู

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=17&share=EHMCypzS4j

ความคิดเห็นที่ 17

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=1&product_cms=0&share=TwUCt0jm83

โดย นางสาววารุณี ศรีสงคราม สกร.อ.โกรกพระ

ความคิดเห็นที่ 18


นางสาวเบญจมาศ หมวกแก้ว สกร.อำเภอโกรกพระ

ความคิดเห็นที่ 19

สมาพร สนธิรักษ์

ความคิดเห็นที่ 20

นางสาวพัชรินทร์ มณีโส สกร.อำเภอตาคลี จ.นครสวรรค์

ความคิดเห็นที่ 21

วนาภา ขาวสะอาด สกร.อำเภอโกรกพระ

ความคิดเห็นที่ 22

โดย Krung Muangsuwan

ความคิดเห็นที่ 23

ขนิษฐา วิจิตร

19 ก.ย. 66 - 07:44

ความคิดเห็นที่ 24


โดย พรทิวา ไกลณรงค์ สกร.อำเภอโกรกพระ

ความคิดเห็นที่ 25

Anuwat Suaudom


ความคิดเห็นที่ 26

นางสาวเยาวเรศ ศรีสุทธิสัมพันธ์

ความคิดเห็นที่ 27

กายจน์ สิทธิพงศ์ศุทธิ์


https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=1&share=VUSQmFNhLg

ความคิดเห็นที่ 28

โดย Tunthamat Muangsuwan

ความคิดเห็นที่ 29

นางนฤมล สีกาหลง สกร.อำเภอตากฟ้า

19 ก.ย. 66 - 07:42

ความคิดเห็นที่ 30

จิราลักษณ์ สกร.อำเภอท่าตะโก

ความคิดเห็นที่ 31

นางสาวชรินทร์ทิพย์ โชติสี

ความคิดเห็นที่ 32

ความคิดเห็นที่ 33

นางสาวมิญช์ณณิชา แดงดี

สกร.อำเภอโกรกพระ


ความคิดเห็นที่ 34

นางสาวราตรี ศรีธรรมมา

สกร.อำเภอตากฟ้า

ความคิดเห็นที่ 35

https://ื่co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=1&share=1HW2GbPVcE

ชื่อนพรรษสรณ์ สมัครเขตการณ์

ความคิดเห็นที่ 36

ความคิดเห็นที่ 37

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=1&product_cms=0&share=vwa6ck7NRyกม

กมลลฎา สกร.อำเภอโกรกพระ

19 ก.ย. 66 - 07:37

ความคิดเห็นที่ 38

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=17&share=2BrYqnZ0jh

ความคิดเห็นที่ 39

สุจิตรา กุลศรี สกร.ท่าตะโก

ความคิดเห็นที่ 40


พัชรินทร์ ใจงาม

ความคิดเห็นที่ 41

สกร.อ.ชุมแสง ปุณยนุช

ความคิดเห็นที่ 42

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=1&product_cms=0&share=23AsVBMfTl

ความคิดเห็นที่ 43

สกร.ชุมแสง จันทิมา

ความคิดเห็นที่ 44

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=29&product_cms=0&share=QeU0gnjkN3

นางสาววิภา ฤทธิ์บำรุง

สังกัด สกร.อำเภอท่าตะโก

19 ก.ย. 66 - 07:33

ความคิดเห็นที่ 45

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=17

19 ก.ย. 66 - 07:33

ความคิดเห็นที่ 46

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=23&share=D95JLEHBZW

19 ก.ย. 66 - 07:32

ความคิดเห็นที่ 47

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=1&share=1HW2GbPVcE

ความคิดเห็นที่ 48

นางสาวราตรี ศรีธรรมมา

สกร.อำเภอตากฟ้า

ความคิดเห็นที่ 49

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=17&share=dhwOEPWQYg

นางสาวปิยธิดา อาจจีน สกร.อำเภอท่าตะโก

19 ก.ย. 66 - 07:31

ความคิดเห็นที่ 50

ปัทมา จันทร์เขียว สกร.อำเภอชุมแสง

ความคิดเห็นที่ 51

Yuwabandit - Chutimon

ความคิดเห็นที่ 52

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=17&share=9lTkwF0ILq

ความคิดเห็นที่ 53

นางชญานภัส ขาวผ่อง

ความคิดเห็นที่ 54

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=17&share=BkCZ5I6jvi

ความคิดเห็นที่ 55

19 ก.ย. 66 - 07:28

ความคิดเห็นที่ 56


19 ก.ย. 66 - 07:28

ความคิดเห็นที่ 57

ความคิดเห็นที่ 58

ความคิดเห็นที่ 59

นางบุษรินทร์ ปาละวัน สกร.อำเภอไพศาลีhttps://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=1&product_cms=0&share=PEvQjqyzLg

ความคิดเห็นที่ 60

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=1&product_cms=0&share=8zyLg1G3AOน

นางสาวเกตุมณี ฤทธิ์เทพ สกร.อำเภอไพศาลี

ความคิดเห็นที่ 61

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=1&product_cms=0&share=tPXU5ONJxu

ความคิดเห็นที่ 62

รร.ยุวบัณฑิต ครูงามนิจ

ความคิดเห็นที่ 63

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=23&share=DBFJL4pZqI

ว่าที่ร.ต.ธีรยุทธ ฤทธิ์เทพ สกร.อำเภอท่าตะโก

ความคิดเห็นที่ 64

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=23&share=254iHtsyub

นางณัฐวรรณ ระย้า

19 ก.ย. 66 - 07:23
^-^

ความคิดเห็นที่ 65

นางสาวเบญญาภา ลอยเจริญ

สาร.อำเภอหนองบัว

ความคิดเห็นที่ 66

ก้านตอง ชูมา สกร.ท่าตะโก

ความคิดเห็นที่ 67

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=17&share=Yyl0dKMZ7S


อภิสันต์ พุกอ่อน สกร.อำเภอหนองบัว

^*^

ความคิดเห็นที่ 68

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=17&share=eKUQTZtENv


ดอน วิทยากร Co creation


19 ก.ย. 66 - 07:22

ความคิดเห็นที่ 69

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=1&share=BKHVgFc8W6


ความคิดเห็นที่ 70

นางสาวปูริดา จีนเรือง สกร.อำเภอหนองบัว

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=1&share=G3AbHWC1L0

^-^

ความคิดเห็นที่ 71

สกร.อำเภอหนองบัว ครูมี่ นันทิยา

ความคิดเห็นที่ 72

19 ก.ย. 66 - 07:04
https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=1&share=v1WIKPfVnr
19 ก.ย. 66 - 07:18
นายสุภชัย ชวดนุช สกร.อำเภอตาคลี
19 ก.ย. 66 - 07:23

ความคิดเห็นที่ 73

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=1&share=J3We42Dsav

นายชุษณธ พูลสมบัติ

สกร.อำเภอเก้าเลี้ยว

ความคิดเห็นที่ 74

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=23&product_cms=0&share=VxLdHDgUCh


มนตรี ฝรั่งทอง สกร.อำเภอลาดยาว

ความคิดเห็นที่ 75

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=17&share=9EvG8imIkp


นางสาวศิริลักษณ์ กล่ำมาก สกร.อำเภอเมืองนครสวรรค์


ความคิดเห็นที่ 76

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/data/shares/2023/09/o8vUBaJIpG.jpg


ลัลนาพร นราเลิศ

ความคิดเห็นที่ 77

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=1&share=6pws1LVgb7


ศิริพร ระพิพันธุ์

ความคิดเห็นที่ 78

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=23&share=foEWLG2iZv รุ่งทิวา อินทรโมฬี สกร.อำเภอลาดยาว

ความคิดเห็นที่ 79

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=1&share=jxfOSFg7zR

กรรณิการ์ ต่วนชะเอม

สกร.อำเภอเมืองนครสวรรค์

ความคิดเห็นที่ 80

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=1&product_cms=0&ชล

ความคิดเห็นที่ 81

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=1&product_cms=0&share=DCW5tYlfwG


ความคิดเห็นที่ 82

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=17&share=BaUqPDCE3G


นางสาวนพรัตน์ สิงหารัตน์ สกร.อำเภอเมืองนครสวรรค์

สวยงามค่ะ

ความคิดเห็นที่ 83

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=17&share=r79VcQEqNB

18 ก.ย. 66 - 08:26

ความคิดเห็นที่ 84

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=1&share=nk1xEdLh7f

สกร.อำเภอเมืองนครสวรรค์
ความคิดเห็นที่ 85

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=1&product_cms=0&share=ufDUjt5RvP

ความคิดเห็นที่ 86

Line (chat) จตุรัส | co-creation.thaihealth.or.th

ความคิดเห็นที่ 87

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=1&product_cms=0&share=UYDIjCX1Ts

Jariya Pilathoy สกร.บรรพตพิสัย

18 ก.ย. 66 - 08:23

ความคิดเห็นที่ 88

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=1&product_cms=0&share=yKUfeqIbvX

สุจิตรา รังศรี สกร.บรรพตพิสัย

ความคิดเห็นที่ 89

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=1&product_cms=0&share=yhxKwPu9YE

ศศิลักษณ์ โอริศ สกร.อำเภอเมืองนครสวรรค์

ความคิดเห็นที่ 90

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=17&share=3Z5ynSbUVd

ณัชชา สกร.แม่วงก์

ความคิดเห็นที่ 91

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=1&product_cms=0

ความคิดเห็นที่ 92
18 ก.ย. 66 - 08:22

ความคิดเห็นที่ 93

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=1&product_cms=0&share=KoTCV3sPEq

สุภาพร สุผามาลา กสร.อำเภอลาดยาว

ความคิดเห็นที่ 94

พัชรีย์ สกร.อำเภอพยุหะคีรี

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=1&share=YzwRWtDFUc

ความคิดเห็นที่ 95

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=1&share=5dlVvAJTEk

นายศักดิ์ชาย วิจิตร สกร.เมืองนครสวรรค์

ถูกค่ะ..แต่ไม่รีบนะคะ5555
ใครรีบไปก่อนเลย จ๊ะ

ความคิดเห็นที่ 96

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=1&product_cms=0&share=cHsl68mQzP
โดย ภัสรา ทวิชาติสกุล สกร.อำเภอลาดยาว

ความคิดเห็นที่ 97

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=17&share=OwtzG0bIk7

นางสาววราภรณ์ ทรัพย์ประสม สกร.อำเภอลาดยาว

ความคิดเห็นที่ 98

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=1&share=wa1opEOlmQ

โดย Niti สกร.อำเภอเมืองนครสวรรค์

ความคิดเห็นที่ 99

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=23&share=b0GgeVznoi

นายเสริมศักดิ์ เกษตรไพร สกร.อำเภอบรรพตพิสัย

ความคิดเห็นที่ 100


ความคิดเห็นที่ 101

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=1&share=m5PCD8viE6


โดย tiksoi

ความคิดเห็นที่ 102

ความคิดเห็นที่ 103

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=16&share=TlbXNfWd0e

สกร.อำเภอเมืองนครสวรรค์

ความคิดเห็นที่ 104

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=1&product_cms=0&share=XsUeSgrJafนางสาวสุกัญญา นนยะโส

สกร.อำเภอแม่เปิน

ความคิดเห็นที่ 105

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=1&product_cms=0
https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=1&product_cms=0&share=owkzu03H5l

ความคิดเห็นที่ 106

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=1&share=OshD08WJiH

ความคิดเห็นที่ 107

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=1&product_cms=0&share=sGwlYBEqFa

สกร.ลาดยาว โดย นางสาวดารารัตน์ บุตสบา


ความคิดเห็นที่ 108

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=23&share=QGvMatTRSu

สกร.อำเภอลาดยาว

โดย กชพรรณ สังกาศ

18 ก.ย. 66 - 08:12

ความคิดเห็นที่ 109

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=23

สกร.อำเภอเมืองนครสวรรค์ กศน.ตำบลนครสวรรค์ตก

หัวข้อ"การแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา"

ความคิดเห็นที่ 110

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=23

สกร.อำเภอเมืองนครสวรรค์ กศน.ตำบลนครสวรรค์ตก

หัวข้อ"การแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา"

ความคิดเห็นที่ 111

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=17&share=dh4oqJwkRO


อาธัญญา โตติยะ

สกร.อำเภอเมืองนครสวรรค์

ความคิดเห็นที่ 112

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=1&product_cms=0&share=ufDUjt5RvP

ความคิดเห็นที่ 113

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=1&share=ciW85lJ7Un

สกร.อำเภอลาดยาว จ.นครสวรรค์

ความคิดเห็นที่ 114

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=23&product_cms=0&share=zUrG8Q2mxoนายนเรศ ประสานสุข สกร.อำเภอลาดยาว

ความคิดเห็นที่ 115

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=1

โดย สกร.แม่เปิน

18 ก.ย. 66 - 08:11

ความคิดเห็นที่ 116

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=1&share=AQFGeUoJba

จเร วงษ์สุวรรณ์ สกร.อำเภอเมืองนครสวรรค์

ความคิดเห็นที่ 117

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=1&product_cms=0&share=f8hHeZkcIQ

สุรีรัตน์ หน่อคำ สกร.แม่วงก์

ความคิดเห็นที่ 118

ความคิดเห็นที่ 119

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=23&product_cms=0&share=8zT6s5bKdA


นางสาวอรวรรยา มารอด สกร.อำเภอแม่เปิน

18 ก.ย. 66 - 08:10

ความคิดเห็นที่ 120

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=1&product_cms=0&share=5TPRvsxYr6


วิทยากร ดอน CCP

18 ก.ย. 66 - 08:10

ความคิดเห็นที่ 121

https://co-creation.thaihealth.or.th/creator/editor.php?product_base=1&product_cms=0&share=O9HJcMuAhZ

18 ก.ย. 66 - 08:08
rachatapraweeyanat rattanawan PHAYUHAKHIRI
18 ก.ย. 66 - 08:11