เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น/โหวต

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา

วันที่ 9 กรกฎาคม 2566 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้กับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว