เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น/โหวต

Co-creation platform v102 ทดลองสื่อของ "ภูเก็ต"

Co-creation platform v102 ทดลองสื่อของ "ภูเก็ต"

13 ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

ทดลองออกแบบด้วย Creator

18 พ.ค. 65 - 00:02

ความคิดเห็นที่ 2

ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครภูเก็ต

ความคิดเห็นที่ 3


น้องจ๋า ออทิสติกและผู้บกพร่องทางสติปัญญาเทศบาลนครภูเก็ต

23 พ.ย. 64 - 23:22

ความคิดเห็นที่ 4

โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

ชัยรัตน์ อัยสุวรรณ์ - โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
23 พ.ย. 64 - 23:20

ความคิดเห็นที่ 5

สื่อสร้างสรรค์ โดยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ธันยารัศมิ์ ประทุมสุวรรณ อภิวรรณ พลประสิทธิ์ 24/11/21

ความคิดเห็นที่ 6

กองการแพทย์ ทน.ภูเก็ต

ความคิดเห็นที่ 7

โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

ความคิดเห็นที่ 8

เทศบาลนครภูเก็ต สิทธิศักดิ์

ความคิดเห็นที่ 9


กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต

ความคิดเห็นที่ 10

วิทยากร สสส ทดสอบการทำงาน

ความคิดเห็นที่ 11

ปรียาภรณ์ แก้วงาม ผู้ช่วยบรรณารักษ์ อุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต

ความคิดเห็นที่ 12

ศพด.ทน. 2 และ ศพด.ทน.3

ความคิดเห็นที่ 13


  • ศพด.ทน.ภูเก็ต 1