เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น/โหวต

จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์กับโภชนาการผู้สูงอายุ

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์กับโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุและการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ให้กับประชาชนผู้สูงอายุในตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จำนวน 66 คน