เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น/โหวต

5 อ ดูแลผู้สูงวัย สุขภาพดี สู้ COVID-19

 

ศรรภ.อุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต ขอเชิญชวนเรียนรู้ประเด็นสุขภาพเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ซึ่งจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงวัยให้สุขภาพดี เพื่อรับมือกับภัย COVID-19

1056