เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น/โหวต

กิจกรรม Swinging snail

กิจกรรม Swinging snail เป็นกิจกรรมที่ให้น้องๆได้ประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือรูปหอยทาก เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ให้น้องๆ ได้ออกแบบลวดลายหอยทากตามจิตนการ และเกิดสุข เห็นคุณค่าของตนเอง ณ ห้องสมุดเด็ก KCC ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา