เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น/โหวต

กิจกรรมสานพลังแกนนำภาคีเครือข่ายสร้างสรรค์สื่อปลอดบุหรี่

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา จัดกิจกรรมสานพลังแกนนำภาคีเครือข่ายสร้างสรรค์สื่อปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 1 หัวข้อ "รู้เท่าทันพิษภัยบุหรี่" ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ให้แก่ครูและนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดยะลา จำนวน 75 คน เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรู้เท่าทันพิษภัยบุหรี่ และพัฒนาสื่อ เพื่อขยายผลเกี่ยวกับการรู้เท่าทันพิษภัยบุหรี่ โดยนายณัฐภูมินทร์ สังข์พงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา