เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น/โหวต

กฎกติกา มารยาท ข้อตกลงในการใช้งาน

กฎกติกา


มารยาท ข้อตกลงในการใช้งานเงื่อนไข/ข้อตกลงเกี่ยวกับในการใช้งานระบบWeb board ภายใต้ Co-Creation Platform


ระบบ Web board หรือกระดานชุมชน ภายใต้ Co-Creation Platform มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการช่องทางในการติดต่อสื่อสารสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะผลิตสื่อ และผู้ให้บริการด้านการพัฒนาและจัดทำสื่อ อาทิ กลุ่มงาน Content กลุ่มงานออกแบบ หน่วยงานผู้พัฒนาและออกแบบสื่อ และเพิ่มช่องทางการให้ความรู้ด้านสื่อสำหรับหน่วยงานภาคีของสสส. เท่านั้น


ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันเป็นเป้าหมายสำคัญของโครงการ ผู้ดูแลระบบ จึงกำหนดกฎ กติกา และมารยาท ในการใช้งานร่วมกัน ดังนี้


มารยาท ในการใช้งานร่วมกัน ดังนี้

1.ห้ามเขียนหรือส่งข้อความหรือรูปภาพที่เป็นการพาดพิง วิพากษ์ วิจารณ์ถึงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และราชวงศ์อย่างเด็ดขาด

2.เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น

3.การเขียนหรือส่งข้อความให้ใช้ถ้อยคำหรือข้อความที่สุภาพ ไม่หยาบคาย ลามก อนาจาร หรือเป็นถ้อยคำหรือข้อความที่ไม่เหมาะสมเกินที่สุภาพชนทั่วไปจะรับได้

4.ไม่ใช้หรือสนับสนุนให้ใช้ระบบ Web board เป็นที่พูดคุยเรื่องนอกประเด็นที่กำหนดไว้ และยาเสพติด หรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด

5. ไม่ใช้หรือสนับสนุนให้ใช้ระบบ Web board ในลักษณะเป็นธุรกิจ เช่น โฆษณาหรือติดต่อซื้อขายสินค้า บริการ หรือดำเนินกิจการใดๆ ในลักษณะเป็นกลวิธีในการหารายได้ ฯลฯ

6. ห้ามเขียนหรือส่งข้อความที่เป็นไปในลักษณะกลั่นแกล้ง หรือทำให้บุคคลอื่นเข้าใจผิด โดยใช้ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่น เช่น ชื่อตัวชื่อสกุล เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร,e-mail , Line id , Facebook id หรือ ID ส่วนบุคคล หรือองค์กร ฯลฯ

7.ห้ามเขียนหรือส่งข้อความในลักษณะที่มีเจตนาใส่ร้าย ใส่ความ พาดพิงบุคคลอื่นหรือท้าทาย ยุยง

8.ผู้ดูแลระบบสงวนสิทธิ์ที่จะลบข้อความที่เป็นข้อความหรือมีถ้อยคำที่ไม่สุภาพ ไม่เหมาะสม หรือสร้างความเดือดร้อนให้กับหน่วยงานหรือผู้อื่น

9.ข้อความต่างๆ ในระบบ Webboard เกิดจากผู้ใช้บริการส่งข้อความเข้ามาโดยอัตโนมัติ ดังนั้น สสส.และ ทีมพัฒนา Co-creation platform จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการกระทำละเมิดต่อผู้อื่นหรือการกระทำผิดกฎหมายของผู้ใช้งานระบบและหากตรวจพบว่าผู้ใช้งานระบบไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกา และมารยาทในการใช้ระบบ Web board ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ที่จะลบข้อความหรือดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็วที่สุด

10. สสส.และทีมพัฒนา Co-Creation Platform สงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการทุกอย่างเพื่อให้ระบบ Web board สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการแก้ไขกฎ กติกา และมารยาทการใช้ระบบ Web board โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบก่อนล่วงหน้า

11. ข้อความที่เป็นเรื่องภายใน สสส. ผู้ดูแลระบบจะย้ายหรือนำข้อความไปลงไว้ในระบบอินทราเน็ตของ สสส.หรือดำเนินการโดยวิธีการอื่นอย่างเหมาะสม

12. ทุกความคิดเห็นในระบบ Web board ไม่เกี่ยวข้องกับ สสส. และทีมพัฒนา Co-Creation Platform ดังนั้น จึงไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้

13. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น