เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น/โหวต

พูดกับลูกเรื่องเพศ

254

1 ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

เมื่อลูกก้าวผ่านวัยจากเด็ก สู่วัยรุ่น การเปิดใจรับฟังลูกอย่างตั้งใจ และ การให้ข้อมูล คำปรึกษา อย่างถูกต้อง เป็นแนวทางที่ดีในการเลี้ยงลูกวัยรุ่น ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ห้องสมุดประชาชนเทศบาลเมืองอุดรธานี จัดกิจกรรม พูดกับลูกเรื่องเพศ ซึ่งเป็น 1 ในข้อความที่เด็กหลายคนสะท้อนว่า อยากคุย อยากปรึกษากับพ่อแม่ แต่คำตอบที่พ่อแม่ให้มาไม่ค่อยชัดเจน ไม่เคลียร์ จึงจัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการเชิญกลุ่มคนทำงานเรื่องเพศในจังหวัดอุดรธานี พ่อแม่ที่มีประสบการณ์ เด็ก-เยาวชน มาเสวนาร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องนี้ พบว่าพ่อแม่หลายคนยอมรับว่า ไม่สามารถให้คำแนะนำลูกได้ดี ได้แต่หวังว่าโรงเรียน สถานศึกษาจะช่วยให้คำตอบกับลูกๆ ในขณะที่ลูกๆสะท้อนว่าเมื่อมีปัญหาแล้วปรึกษาผู้ปกครองไม่ได้ก็ได้แต่ปรึกษาเพื่อ ค้นข้อมทางอินเตอร์เน็ต ในเวทีจัดให้มีกระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เติมความรู้จากพญาบาลวิชาชีพ นักกิจกรรม และเรียนรู้สื่อนิทรรศการกระเป๋ายืม-คืน สสส. โดยคณะวิทยากรจากห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานีร่วมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้