ห่างความเสี่ยงโรคไตเรื้อรังได้อย่างไร

2 มิถุนายน 2567
467
1
ห่างความเสี่ยงโรคไตเรื้อรังได้อย่างไร

ที่มา : จากกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
หมายเหตุ เป็นสื่อที่การกองผลิตในปี 2567 (ม.ค. - พ.ค.)

ป้ายกำกับ
โรคไต