ติดตามตัวเลขอย่างต่อเนื่อง เมื่อเข้าสู่โรคเบาหวานระยะสงบ

2 มิถุนายน 2567
456
0
ติดตามตัวเลขอย่างต่อเนื่อง เมื่อเข้าสู่โรคเบาหวานระยะสงบ

ที่มา : จากกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
หมายเหตุ เป็นสื่อที่การกองผลิตในปี 2567 (ม.ค. - พ.ค.)

ป้ายกำกับ
เบาหวาน