ตอบข้อสงสัย..อาการเบื้องต้นของผู้ที่มีแนวโน้มเป็นโรคเบาหวาน

2 มิถุนายน 2567
459
0
ตอบข้อสงสัย..อาการเบื้องต้นของผู้ที่มีแนวโน้มเป็นโรคเบาหวาน

ที่มา : จากกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
หมายเหตุ เป็นสื่อที่การกองผลิตในปี 2567 (ม.ค. - พ.ค.)

ป้ายกำกับ
เบาหวาน