ตอบข้อสงสัย..ผู้ป่วยเบาหวาน จากอ้วนกลายเป็นผอม

2 มิถุนายน 2567
463
0
ตอบข้อสงสัย..ผู้ป่วยเบาหวาน จากอ้วนกลายเป็นผอม

ที่มา : จากกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
หมายเหตุ เป็นสื่อที่การกองผลิตในปี 2567 (ม.ค. - พ.ค.)

ป้ายกำกับ
เบาหวาน