ตอบข้อสงสัย...การดื่มน้ำหวาน 1 มื้อ เสี่ยงเป็นเบาหวานหรือไม่

2 มิถุนายน 2567
459
0
ตอบข้อสงสัย...การดื่มน้ำหวาน 1 มื้อ เสี่ยงเป็นเบาหวานหรือไม่

ที่มา : จากกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
หมายเหตุ เป็นสื่อที่การกองผลิตในปี 2567 (ม.ค. - พ.ค.)

ป้ายกำกับ
เบาหวาน