โรคไข้เลือดออก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี ที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค

14 พฤษภาคม 2567
37
1
โรคไข้เลือดออก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี ที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค
ป้ายกำกับ
ไข้เลือดออก