แม่ไปทำงานหนูก็กินนมแม่ได้

1 ตุลาคม 2564
26
0
แม่ไปทำงานหนูก็กินนมแม่ได้
เมื่อต้องไปทำงานนอกบ้านคุณแม่ไม่จำเป็นต้องหยุดให้นมลูกถ้าเรียนรู้และเข้าใจวิธีการเก็บน้ำนมไว้ให้ลูกและมีความตั้งใจจริงก็สามารถประสบความสำเร็จทั้งการงานและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้โดยไม่ยาก  ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)ปี2558