ไม่มีหลักฐานบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่า95%

1 ตุลาคม 2564
23
0
ไม่มีหลักฐานบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่า95%
ข้อสรุปที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่ธรรมดา95%เป็นรายงานที่สนับสนุนทุนโดยบริษัทผู้แทนจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าและหนึ่งในผู้วิจัยเป็นที่ปรึกษาบริษัทดังกล่าวด้วยตามที่ขณะนี้มีการโจมตีรัฐบาลไทยอย่างหนักในโซเชียลมีเดียถึงกรณีที่รัฐบาลได้ออกกประกาศห้ามนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าโดยมีการอ้างรายงานจากประเทศอังกฤษที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดา95%และหน่วยงานสาธารณสุข(PublicHealthEngland)ในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขประเทศอังกฤษได้ยอมรับงานวิจัยดังกล่าวนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ศ.นพ.ประกิตวาทีสาธกกิจเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่กล่าวว่าวารสารทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือที่สุดของประเทศอังกฤษแลนเซตฉบับเดือนสิงหาคมพ.ศ.2558ได้ตีพิมพ์บทบรรณาธิการที่วิจารณ์หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขอังกฤษว่ารีบด่วนยอมรับข้อสรุปของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มหนึ่งภายหลังจากการประชุมปฏิบัติการเพียงสองวันเมื่อเดือนกรกฎาคม2556ซึ่งสรุปว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่ธรรมดา95%โดยไม่มีการระบุที่มาที่ไปของคณะผู้เชี่ยวชาญที่สรุปความเห็นดังกล่าวอีกทั้งหนึ่งในผู้รายงานผลการวิจัยที่ชื่อริคาร์โดโพโลซาเป็นประธานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของบริษัทแอลไอเอเอฟซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าทั้งนี้บรรณาธิการวารสารยูโรเพียนแอดดิคชั่นรีเสริชที่ตีพิมพ์รายงานดังกล่าวได้ระบุในท้ายบทความด้วยการเตือนผู้อ่านว่าบทความดังกล่าวมีประเด็นปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน   มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)ปี2560