โรคถุงลมโป่งพอง...ลมหายใจที่ไม่ย้อนกลับ

1 ตุลาคม 2564
21
0
โรคถุงลมโป่งพอง...ลมหายใจที่ไม่ย้อนกลับ
พิษบุหรี่คือตัวการก่อโรคถุงลมโป่งพองถึง90%ทำลายปอดเร็วกว่า4-5เท่าสูบแค่วันละ1มวนก็ป่วยได้