โรคนับร้อยจากอารมณ์

1 ตุลาคม 2564
64
0
โรคนับร้อยจากอารมณ์
อารมณ์ทุกอารมณ์เป็นความปกติที่เกิดกับปุถุชนแต่ต้องมีไม่มากหรือน้อยเกินไปและไม่นานจนเกินไปเพราะความสุดขั้วของอารมณ์ล้วนกระทบต่อสมดุลของธาตุภายในร่างกายแ