แนะเสริมสร้างพัฒนาการกับเด็กด้วยตาราง9ช่อง

1 ตุลาคม 2564
64
0
แนะเสริมสร้างพัฒนาการกับเด็กด้วยตาราง9ช่อง
“สมอง”ถือได้ว่าเป็นศูนย์บัญชาการหลักที่ใช้ในการสั่งการระบบต่างๆของร่างกายซึ่งการทำงานของสมองจะประกอบด้วยเซลล์ประสาทส่วนต่างๆที่ทำงานเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบที่จะควบคุมพฤติกรรมทุกอย่างของมนุษย์