แนะฟิตตัวเองง่ายๆทุกวันไม่พึ่งยาหรือง้อฟิตเนส

1 ตุลาคม 2564
31
0
แนะฟิตตัวเองง่ายๆทุกวันไม่พึ่งยาหรือง้อฟิตเนส
การเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีส่งผลให้คนเกิดการเคลื่อนไหวน้อยลงเพราะคนได้สร้างเครื่องทุ่นแรงที่ทำให้เกิดความสบายในชีวิตมากขึ้นเช่นการเดินขึ้น-ลงบันไดแทบจะไม่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของคนทำงานทั่วๆไปซึ่งมักจะใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนแทนจึงทำให้คนขาดการออกกำลังเพราะใช้เครื่องทุนแรงมากเกินไปเป็นบ่อเกิดของโรคภัยต่างๆที่มักเกิดขึ้นกับคนที่ขาดการออกกำลังกายโดยเฉพาะโรคอ้วนคืบคลานเข้ามาทำร้ายร่างกายโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวซึ่งโรคเหล่านี้สามารถที่จะป้องกันและรักษาได้โดยการออกกำลังกายอย่างถูกต้องเหมาะสม