9

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

111 หมู่ 1 ต. ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
Facebook : Nuttakanit sirikit chuadungpui
LINE : Grapeioi

ช่องทางการติดต่อ

นางณัฐคณิต ศิริกิจ
080-351-6707
knitting.16@gmail.com
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ