46

สปสช. เขต 1 เชียงใหม่

ช่องทางการติดต่อ

คุณประสิทธิ์
092 246 5756
prasit.s@nhso.go.th
นักวิชาการ