253

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

112 ถ. สมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ช่องทางการติดต่อ

นายสันติ แสงรัตน์
095 564 2698
s.sunti@kkumail.com
นักเทคนิคการแพทย์