25

กรมอนามัย (กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ)

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email : prnews@anamai.mail.go.th
โทรศัพท์ : 0-2590-4053

ช่องทางการติดต่อ

นางสาวรัชกร คูหาทองเจริญ
061 624 6326
doh.anamai@gmail.com
นักประชาสัมพันธ์