รู้จัก Co-creation Platform

รับชม VTR อินโฟกราฟฟิคแนะนำระบบ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Co-Creation Platform

ระบบออกแบบสื่อสุขภาวะบนแพลตฟอร์มออนไลน์ เป็น

  • พื้นที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านสุขภาวะจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
  • พื้นที่รวบรวมนักออกแบบและผลิตสื่อในความเชี่ยวชาญต่าง ๆ
  • พื้นที่แลกเปลี่ยนสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้ตามบริบทของตนเอง
  • พื้นที่แลกเปลี่ยนข่าวสาร องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ด้านสุขภาวะ
  • พื้นที่ผลิตสื่อที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้งานออกแบบสื่อสุขภาวะเป็นเรื่องง่ายขึ้น ด้วยเครื่องมือและตัวช่วยหลาก หลายที่ออกแบบมาใช้กับผู้ใช้ที่ แม้ไม่มีประสบการณ์ด้านออกแบบมาก่อนก็สามารถสร้างสื่อเพื่อใช้งานในแต่ละประเภทที่อยู่ในระบบเทมเพลตให้เลือกใช้งานได้ โดยในเวอร์ชั่น 2022 นี้ได้เพิ่มความสามารถให้รองรับการใช้งานบนสมาร์ทโฟนได้อีกด้วย

 "..ทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา..รองรับใน อุปกรณ์ที่มากยิ่งขึ้น.."

 

 

 

 เข้าใช้งาน  HOME PAGE